අපගේ ව්‍යාපෘති

Co-creationarts යනු විශාල ප්රමාණයේ නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂිත නිෂ්පාදකයෙකි ඩයිනෝසෝර පොසිල, සත්ව පොසිල, කෘමි ෆොසිල, චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනී මුක්කු, ෆයිබර්ග්ලාස් පිළිම සහ පහන් කූඩු කලාව. අනෙකුත් රටවල් හා සසඳන විට අපගේ නිෂ්පාදන චක්‍රය කෙටි හා වේගවත් වේ.

ඩයිනෝසරයන් අලුත්වැඩියා සහ ස්ථාපනය

 

  • පාහේ
  • නිවැරදි
  • වෘත්තීය

වීඩියෝ